Aviso Legal

Condicións xerais de uso do sitio web de Casa da Pastora
casadapastora.com

Casa da Pastora (en diante Casa da Pastora s.c. ) con domicilio en Lugar de Outeiro nº 12 – Tabeiros, 36684 A Estrada, Pontevedra con CIF J36388403 representada por Fernando López Luís con NIF 76862611S pon a disposición no seu sitio web casadapastora.com determinados contidos de carácter informativo sobre as súas actividades.

As presentes condicións xerais rexen única e exclusivamente o uso do sitio web de Casa da Pastora s.c. por parte dos USUARIOS que accedan ao mesmo. As presentes condicións xerais expónselle ao USUARIO no sitio web casadapastora.com en todas e cada unha das páxinas e cada vez que un USUARIO introduce os seus datos nos formularios existentes, para que as lea, imprímaas, arquive e acepte a través de internet, non podendo o USUARIO introducir os seus datos efectivamente sen que se produciu esta aceptación.

O acceso ao sitio web de Casa da Pastora s.c. implica sen reservas a aceptación das presentes condicións xerais de uso que o USUARIO afirma comprender na súa totalidade. O USUARIO comprométese a non utilizar o sitio web e os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

PRIMEIRA.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

1.1.-A utilización do sitio web de Casa da Pastora s.c. non leva a obrigatoriedade de inscrición do USUARIO, salvo se este USUARIO desexe utilizar a base de datos de artigos existentes en casadapastora.com onde será preciso que se rexistre cubrindo un formulario básico, esta subscrición rexerase polas condicións xerais específicas. As condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o USUARIO a realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual etc. Expresamente Casa da Pastora s.c. prohibe os seguintes:
1.1.1.- Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo por calquera medio calquera tipo de dano aos sistemas de Casa da Pastora s.c. ou a terceiros.
1.1.2.- Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos (“spaming”) ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede (“mail bombing”).

1.2.- Casa da Pastora s.c. poderá interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais- ver cláusula quinta.

SEGUNDA.- CONTIDOS.- Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluídos por:

2.1.- Casa da Pastora s.c. utilizando fontes internas e externas de tal modo que Casa da Pastora s.c. unicamente faise responsable polos contidos elaborados de forma interna.

2.2.- Terceiros alleos a, Casa da Pastora s.c. ben mediante colaboracións directas no sitio web ou ben presentes a través de hiperenlaces ou links a outros sitios web ou a noticias doutros sitios dos que non é titular Casa da Pastora s.c.. Casa da Pastora s.c. en ningún caso será responsable dos contidos así introducidos e non garante o correcto funcionamento de todos estes links ou hiperenlaces. O USUARIO que desexe establecer un hiperenlace no seu sitio web ao sitio web de Casa da Pastora s.c. non realizará un uso ilegal ou contrario á boa fe das informacións postas a disposición no referido sitio web.

2.3.- Casa da Pastora s.c. resérvase o dereito a modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web.

TERCEIRA.- DEREITOS DE AUTOR E MARCA.- Casa da Pastora s.c. é unha marca rexistrada. Queda prohibida a utilización allea por calquera medio da marca de Casa da Pastora s.c. , que inclúe tanto o nome como o logotipo, salvo consentimento expreso de Casa da Pastora s.c.. Quedan reservados todos os dereitos. Ademais, o sitio web de Casa da Pastora s.c. -os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web- atópase plenamente protexido polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reprodución, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos salvo consentimento expreso de Casa da Pastora s.c.

CUARTA.- XURISDICIÓN E LEI APLICABLE.- As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados da Estrada renunciando expresamente o USUARIO a calquera outro foro que puidese corresponderlle.

QUINTA.- No caso de que calquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. Casa da Pastora s.c. poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos salvo recoñecemento expreso por parte de Casa da Pastora s.c.

Ofrecémosche unha estancia relaxante, confortable e con todo o que necesites.

Temos un amplo comedor para que poidas celebrar un evento coa túa familia, amigos ou de empresa.

Temos un aparcadoiro cuberto para que o teu coche tamén se senta confortable.

Ofrecémosche unha ampla casa de pedra moi coidada, con xardín e amplas vistas da zona.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies